Đại sứ Trương Triều Dương, người tham gia viết đề án Việt Nam gia nhập APEC chia sẻ chuyện thú vị về những ngày đầu Việt Nam vào diễn đàn này.