Bằng chứng Phaolô Nguyễn Thái Hợp liên kết với tổ chức khủng bố Việt Tân

Mục đích của chuyến thăm này của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp là gì ? đó là một vấn đề cần phải làm sáng tỏ trong khi giáo phận Vinh ở trong nước ráo riết tổ chức các cuộc kêu gọi, kích động giáo dân gây rối, biểu tình.