Bắt đối tượng Nguyễn Hữu Đăng có hành vi phát tán thông tin sai trái, thù địch.

Trên facebook của Nguyễn Hữu Đăng cũng như các kênh Youtube, Hữu Đăng đã tiến hành đăng tải nhiều hình ảnh bôi nhọ, hạ bệ thần tượngđối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.