Chương trình diễn ra tại tầng 1, tòa nhà Nam Cường, khu đô thị Dương Nội, Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) với
Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty nước ngoài. Tới đây, lãnh đạo công ty là người Thái Lan sang nhận công tác và có nhu cầu thuê mua nhà ở. Tôi xin hỏi, người nước ngoài phải có điều kiện gì