Bắt quả tang Nguyễn Danh Dũng đăng tải video xuyên tạc chính trị đất nước

Thậm chí, kênh “Thiên An TV” này còn xúc phạm, phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh; kích động người dân lật đổ chế độ, gây bất ổn chính trị.