KBCHN: Bài này Sách Hiếm đã sưu tập sự trả lời của HQ Trung tá Lê Văn Thự một trong những HQ/VNCH còn liêm sỉ và nghĩa khí nói lên sự thật Hoàng Sa 19/1/1974