Tuy nhiên, Areola lại non kinh nghiệm và mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn, buộc Emery phải sử dụng lại Trapp. Song, ngay cả Trapp cũng không
Hà Nội