Chân dung Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió)

Lớn lên trong một khu phố bụi đời, hình như Bùi Thanh Hiếu đã nhiễm máu giang hồ nên y cũng đã tự cho mình là một người “Rất xuất sắc” trong cái đám lưu manh thảo khấu bụi đời ấy".