Danh sách Độc giả KBCHN đã yểm trợ quỹ Tổ Quốc Nhìn Từ Biển

Mẹ hi sinh cả cuộc đời tần tảo, Hiến dâng con cho nghĩa vu non sông Tổ quốc ơi con nghe lời "mẹ" gọi Quyết hi sinh để gìn giữ quê hương