ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO Ở ĐÂU?

Nhận định về sự việc đang diễn ra tại Hà Tĩnh nhiều người đã và đang đặt dấu hỏi về đạo đức tôn giáo của giáo dân các giáo xứ Đông Yên, Trung Nghĩa khi đã có những hành vi chà đạp, coi thương pháp luật cũng như quay lưng phản bội Tổ quốc