Đỗ Thanh Vân là ai?

Trong tuần qua cái tên Đỗ Thanh Vân được nhắc với tần suất khá nhiều bên cạnh một cái tên Dũng Phi Hổ - người có thể nói là tâm điểm của cuộc đấu đá nội bộ trong làng dân chủ Việt, nơi đã có quá nhiều chuyện để nói