Trong báo cáo gửi UBND TP. Đà Nẵng do ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký và đóng dấu, UBND
Hà Nội