Đại diện trường cho biết, với chất lượng đào tạo tốt, trường đã đạt được thành tích 100% học
Hà Nội