Đức tin không thể che mờ được pháp luật

Đức tin không thể che mờ được Pháp luật đó là điều tôi muốn nói với các bạn khi sự việc xảy ra tại Lộc Hà vừa qua.