Giờ bọn chúng vác cả nhà thờ ra biển che dù làm Thánh Lễ

Bấm links xem trên Youtube nếu video bị lỗi.