Chắc quý vị biết nghị hội G-20 được tổ chức tại Concert Hall xem video. Nhưng ngược lại quý vị lại tường trình 2 buổi biểu tình tại 2 địa điểm không thấy trong chương trình nghị hội.
Hà Nội