KBCHN sẽ lần lượt trả lời TS Nguyễn Ngọc Sãng những phản biện không thuyết phục của ông nếu không nói là quá vụng về.
Hà Nội