Hướng dẫn gõ chữ Việt trên Smartphone

Hi vọng các bạn làm biếng bỏ dấu chữ Việt không còn lý do bào chữa "phone em không có chữ Việt"