Khởi động lại dự án tháp đôi 100 tầng trên đường Phạm Hùng

HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc mới đây đã quyết định tăng vốn điều lệ của một công ty con sở hữu 100% từ 145 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng nhằm mục đích khởi động lại dự án Diamond Rice Flower (tên cũ là Lotus Hotel).