LINH MỤC TIẾP TAY VỚI PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN GÂY NỔ TẠI HUYỆN LỘC HÀ

Một số giáo dân dưới sự chỉ đạo của linh mục Bình đã xé các bảng công khai danh sách bồi thường thiệt hại tại các đơn vị thôn xóm hai xã Thạch Bằng, Thạch Kim huyện Lộc Hà.