Nghiêm trị những đối tượng kích động người dân phá hoại tài sản

Một vụ việc có tính chất nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để kích động, lôi kéo người dân đến phá hoại tài sản