"Người ta" sao cứ lệch lạc mãi chuyện Mẹ Nấm

Vì thế mà tôi mới đặt dấu hỏi cho việc sao cứ lệch lạc mãi việc Mẹ Nấm được “vin danh” giải thưởng lần này.