Mẹ tôi là vợ hai, sống cùng với bố. Vợ cả của bố ở nơi khác. Năm 1955, bố mẹ tôi mua ngôi nhà cổ trên
Hà Nội