Em chưa 18 đang là bộ phim Việt hot nhất ở thời điểm hiện tại. Bộ phim có lịch công chiếu chính thức là 28/4 nhưng
Hà Nội