Ngày 10/10, một tài khoản facebook-er đã bất ngờ lên trang cá nhân tố cáo việc một chủ Spa lớn ở Hà Nội lừa
Hà Nội