Thằng chó Nguyễn Công Bình đã chỉ đạo đám chiên bắn vào truyền thống của dân tộc.

Ngày 15/4/2017, anh Nguyễn Trần Luân, sinh năm 1974 ở thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã làm đơn tố cáo Linh mục Nguyễn Công Bình , quản xứ Trung Nghĩa cầm đầu rung chuông Nhà thờ kêu gọi và chỉ huy đám con chiên ngu muội