Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.