Theo Washington Post, Jared Kushner đang bị điều tra về tính chất và phạm vi các mối quan hệ với người Nga. Tuy nhiên, con rể TT Trump hiện
Hà Nội