(Reuters) – Một vụ động đất lớn vừa mới xảy ra trên Bắc Thái Bình Dương, vùng biển giữa mũi quần đảo Aleut thuộc Alaska, Hoa Kỳ, và bán đảo Kamchatka, Nga.
Hà Nội