THỈNH NGUYỆN THƯ CỦA GIÁO DÂN GIÁO PHẬN VINH

Có được thành tích đáng xấu hổ này là nhờ sự chuyên quyền và độc đoán, nhờ cách điều hành giáo phận kém của Đức cha Phao lô. Để khẳng định vị trí độc tôn của mình, Đức cha đã quyết định đưa người phụ tá của mình vào làm giám đốc trường Đại.....