Đức tin không thể che mờ được Pháp luật đó là điều tôi muốn nói với các bạn khi sự việc xảy ra tại Lộc Hà vừa qua.
Hà Nội