TS Trần Công Trục – Nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ Cách đây một năm, 16h ngày 12/7/2016, Hội đồng Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (sau đây xin được gọi tắt là Công ước), còn được gọi là Tòa Trọng tài, đã ra Phán quyết Vụ
Hà Nội