Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nổi tiếng sở hữu nhiều mĩ nhân tài sắc, cô nàng Ma Hương Thảo (23 tuổi,
Hà Nội