Truyền thống lề zân và các màn kịch khó đỡ

Lan truyền tích cực nhất là các trang truyền thông, Facebook của đám zận chủ như Dân làm báo, Nhật ký yêu nước, fb Lê Nguyễn Hương Trà, Lê Dũng Vova...