Đại diện Công ty Đà lạt Trong Tôi cho biết, thời gian gần đây, tour một ngày tham quan thành phố ngàn hoa Đà Lạt thu
Hà Nội